Όροι Χρήσης Συστήματος Εμπιστοσύνης και επιβράβευσης

Τελευταία Ενημέρωση: Μάρτιος 2017


 

Συμμετοχή:

Στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr μπορούν να συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνο με μία συμμετοχή ανά άτομο . Η συμμετοχή στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης γίνεται με την εγγραφή σας κατά την πρώτη σας αγορά. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή σας στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr μπορείτε να το απενεργοποιήσετε μέσα από την σελίδα των προσωπικών σας στοιχείων εγγραφής στον προσωπικό σας λογαριασμό.


 

Αλλαγές, Τερματισμός και/ή αφαίρεση του προγράμματος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα 2healthy.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ,διαφοροποιήσει, περιορίσει τους όρους , τα προνόμια , τα ωφέλη , τα δικαιώματα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) που πηγάζουν από το Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr ή να τερματίσει την εφαρμογή του προγράμματος ανά πάσα στιγμή κατά την δική του διακριτική ευχέρεια χωρίς καμμία πρότερη ειδοποίηση.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα 2healthy.gr διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα από το Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Κάθε παραβίαση , κατάχρηση , μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης του 2healthy.gr , μη χρήση και μη συμμετοχή στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr για περίοδο μεγαλύτερη των δέκαοκτώ μηνών ,οδηγεί αυτομάτως και χωρίς πρότερη ειδοποίηση στον αποκλεισμό του χρήστη από το Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr και την αφαίρεση όλων των δικαιωμάτων του μέλους που απορρέουν από αυτό.


 


Ευθύνη του 2healthy.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα 2healthy.gr δε φέρει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που αμέσως ή εμμέσως ενδεχομένως προκύψει από τη συμμετοχή στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr ,συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του τερματισμού του Συστήματος Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr . Με τη συμμετοχή στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr δηλώνεται αυτομάτως και απερίφραστα η πλήρης αποδοχή και η συμφωνία με τους όρους χρήσης του Συστήματος Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr και εν γένει με τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr

Για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια θα είναι τα κατά συντρέχουσα αρμοδιότητα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί και στο τηλέφωνο +302106216272 ή με email στο info@2healthy.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .


 

Γενικοί Όροι για το Σύστημα Εμπιστοσύνης & Επιβράβευσης του 2healthy.gr

  • Για κάθε ένα ευρώ αγορών προϊόντων , κερδίζετε ένα πόντο στο Σύστημα Εμπιστοσύνης και Επιβράβευσης του ηλεκτρονικού καταστήματος 2healthy.gr
  • Οι χρήστες μπορούν να αρχίσουν να εξαργυρώνουν μέρος ή και όλους τους πόντους τους , εφόσον έχουν συμπληρώσει 200 πόντους και οι πόντοι τους έχουν επιβεβαιωθεί και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση.
  • Κάθε προϊόν δίνει ένδειξη των πόντων που κερδίζει ο χρήστης από την αγορά του.
  • Οι πόντοι μπορούν να εξαργυρωθούν αποκλειστικά και μόνο ως έκπτωση σε επόμενη παραγγελία του ιδίου χρήστη και σε καμμία περίπτωση δεν εξαργυρώνονται με μετρητά.
  • Οι πόντοι επιβεβαιώνονται και είναι διαθέσιμοι προς εξαργύρωση μετά την οριστική εξόφληση των προϊόντων από την αγορά των οποίων προήλθαν.
  • Στην περίπτωση επιστροφήςπροϊόντων ή άρνησης παραλαβής ή οποιουσδήποτε προβλήματος στην επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας ( ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ) οι πόντοι αφαιρούνται από το προφίλ και τον προσωπικό λογαριασμό του κάθε χρήστη.